புதன், 26 ஜூலை, 2017

கோடுகள்

இருவரின் கோடுகள்
நேற்று நீ உனகிட்ட
கோடுகள்
தாண்டவிடவில்லை
உன்னை
இன்று நீ உனகிட்ட
கோடுகள்
உன்னை வழி
நடத்தும் பாதையாய்
கோடுகளும் பாலமாகும்
இருவர் ஒருவராக்கும்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக