புதன், 26 ஜூலை, 2017

மனிதம்

மனிதம் எங்கே
மனிதம் எங்கே
மனிதம் காக்க
மனிதம் மிதிப்படுமாம்
மண்ணின் பாதுகாப்பு
மன்றாடி  கேட்டும்
மதிப்பிழந்து தவிக்கின்றன
மன உணர்வுகள்
மரணத்தை நோக்கி
மறியலில் 
மானம் காத்திட 
சட்டம் ஓட்டை
பெண்களின் 
சட்டையும்
பிஞ்சுகளும் 
பசியாறப்படுகின்றன
மனிதமற்ற மிருங்களால் 
வந்திடுமாம் சட்டம்
மாட்டை  காக்க  
தாக்கிடுமாம் சாட்டையால் 
மனிதத்தை   
கொன்று குவித்து 
தின்றுவிட்டு 
இரக்கம் பேசும் 
மனம் அற்ற 
மனித மிருங்கள்
மாட்டையும்  நாட்டையும்
மானம் காக்கும்
நாட்டின் மைந்தனுக்கும் 
மனம் குளிர   
உணவிடாது 
மனிதம் பேசும் 
மாண்புமிகுகள் 

மன குமுறல்  

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக