புதன், 26 ஜூலை, 2017

காலக்கடத்தி

காலக்கடத்தி
இறந்த காலத்தின் கசடுகளை
கசக்கி எரித்துவிடும்
நிகழகாலத்தின்  உதவியிருந்தால்
எதிர்காலத்தின் சுபிட்ஷம்
தெரியும்
நிகழ்காலத்தின் நினைவிருந்தால்
இருவருக்கும்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக