திங்கள், 14 ஜனவரி, 2013

புது கணவன்

புது கணவன் தேடுகிறான் நம்பிகையோடு கூகிளில்  
'  மனைவியை  எப்படி சாமாளிப்பது '?

கூகுள் தேடல் முடிவு  அறிவிப்பு 
'இன்னும் தேடல் நடக்கிறது '

வெறுத்துவிட்டான்  


கூகுள்  ,...........
கூகுள்  ............
பண்ணி  பார்த்தேன் கிடைக் கவில்ல 
 யாகூ.... யாகூ....... பண்ணி பார்த்தேன் தெரியவில்ல 

1 கருத்து: